Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ


Κα. Αννίτα Αναστασιάδη
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος του Αγίου Μαρίνου στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Έλλης Λαμπέτη 17
3120 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Κ. 50027
3600 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 722 334 (οικία)

Ηλεκτρ. Διεύθ.: anastassiades@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 – 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/04/2018 11:16:55 AM