Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΓΕΩΡΓΙΑ


Κος. David Narsia

Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Τυφλίδα

Προξενείο:
Paliashvilis St. N. 31
Apartment N.12
Tbilisi
Georgian

Τηλ.: + 995 595 015 000

Ηλεκτρ. Διεύθ.: datonarsia57@gmail.com

Ώρες Γραφείου:
(Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/03/2020 09:31:11 AM