Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Κυπριανού στο ενημερωτικό σεμινάριο “CyprusAid, EuropeAid: Αναπτυξιακή συνεργασία σε δράση” - 04/05/2009


Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2005. Τονίζει ότι πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η επιδίωξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.


Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Γι΄ αυτό επιδιώκει να αναπτύξει και να παγιώσει την προσήλωση στις αξίες αυτές στις χώρες και περιφέρειες μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.

Η Συναίνεση τονίζει, επίσης, τον ουσιώδη εποπτικό ρόλο των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, συνιστά μεγαλύτερη ανάμιξη των εθνικών συνελεύσεων, κοινοβουλίων και τοπικών αρχών. Άρα και ο Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να είναι ορθά ενημερωμένος για τις πολιτικές επιλογές των κοινοβουλευτικών του εκπροσώπων. Σ’ αυτά τα πλαίσια εμπίπτει και το σημερινό σεμινάριο.

Η ανάπτυξη αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καταπολέμηση της φτώχειας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον πλανήτη θα συμβάλει τα μέγιστα στην καλλιέργεια ενός κλίματος ασφάλειας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και θα ελαχιστοποιήσει τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν πολέμους, συρράξεις και συμπλοκές.

Η αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, η εξάπλωση της τεχνολογίας και η γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης θα αναιρέσουν ριζικά τους λόγους που προτρέπουν ανθρώπους προς μαζική μετανάστευση με οποιαδήποτε μέσα.

Θα μειώσει την απάνθρωπη μεταχείριση και εκμετάλλευση, θα περιορίσει τη διεθνή τρομοκρατία και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για διατήρηση του περιβάλλοντος. Κατά την άποψη μου, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες προέλευσης είναι ο βασικός τρόπος για τη ριζική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Επίσης, προβάλλει σταθερά η ανάγκη διεύρυνσης και ενδυνάμωσης της διεθνούς συνεργασίας για βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική κάτω από τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα σήμερα.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση και αναβάθμιση της αναπτυξιακής συνεργασίας και συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, προς την επίτευξη των στόχων της.

Το σημερινό σεμινάριο αποσκοπεί επίσης, μεταξύ άλλων, και στην απεικόνιση των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παροχή αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ευελπιστούμε να εξυπηρετήσει το στόχο της ενημέρωσης, αλλά και της γενικότερης ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης γύρω από το θέμα.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Κύπριοι πολίτες θέλουν, ενδιαφέρονται και δικαιούνται να γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται οι πόροι και η συνδρομή τους στην αναπτυξιακή βοήθεια.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, θέλω να τονίσω πως πέραν της συμμετοχής της Πολιτείας, η συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας στην κοινή δράση αποτελεί επιτακτική ανάγκη ούτως ώστε να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετηρίδας και για να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρο τον πλανήτη.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:15:37 PM