Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Ηνωμένο Βασίλειο

Ύπατη Αρμοστεία:
6 Stratford Place
London W1C 1AY
United Kingdom

Τηλ.: + 44 207 499 0031
Τηλεμοιότυπο: + 44 207 495 8595


Ώρες λειτουργίας:
09:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
30 Σεπτεμβρίου 1966Α.Ε. Κος. Roy Warren Blackbeard
02.02.2011
Ύπατος Αρμοστής


Κος. Mpho Mosie Mfolwe
Γραμματέας Β΄
Κα. Dikeledi Mfolwe


Κα. Irene Gofaone Rowland
Γραμματέας Β΄
Κος. Joe Rowland


Κα. Sebala Leshomo
Γραμματέας Α΄ (Διοίκηση)
Κα. Gotsalwapele Leshomo


Κα. Ambrosia Matsetse-Chisonta
Διοικητικός Ακόλουθος
Κος. Arnold Chisonta


Lt. Col. Benjamin Masunga
Στρατιωτικός Ακόλουθος
Κα. Dimakatso Masunga


Κος. Modisaotsile Magaga
Ακόλουθος
Κα. Onalenna Magaga


Κα. Montle Nicola Phuthego
Εμπορικός Ακόλουθος


Κος. Binn Matengu
Βοηθός Εμπορικός Ακόλουθος
Κα. Bonolo Matengu
Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:57 AM