ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων


Πληροφορίες


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου στη Κυπριακή Δημοκρατία ή/και προξενικά ζητήματα που απασχολούν Κύπριους στο εξωτερικό, παρακαλείται το κοινό όπως αποτείνεται πρωτίστως στη διαπιστευμένη Πρεσβεία, και αν κριθεί αναγκαίο στο Υπουργείο Εξωτερικών.


Λεωφ. Προεδρικού, 1447 Λευκωσία
Τηλ. 22651000, 22651113, Φαξ. 22661881, 22665313, 22665778
Email: consular@mfa.gov.cy

Σε περίπτωση έκτακτης ή/και προξενικής ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εκτός ωραρίου εργασίας, με τον Λειτουργό Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο 00357 99660129, ή με το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ, στο 00357 22801000.


No documents found


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής