Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
αναφορικά με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Εξωτερικών. 3 Ιουνίου 2019Αναφορικά με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αγγίζει θέματα των τελευταίων δεκαετιών, το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να τονίσει ότι λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή και εργάζεται συστηματικά, σε συνεχή επαφή και στη βάση εποικοδομητικού διαλόγου με την Ελεγκτική Υπηρεσία, με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή ανταπόκριση στα ζητήματα που εγείρονται.

Σημειώνεται την ίδια στιγμή ότι, για αριθμό παρατηρήσεων που προκύπτουν διαχρονικά, διαπιστώνεται διαφορετική εκτίμηση μεταξύ του Υπουργείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ως εκ τούτου ο διάλογος επί των συγκριμένων θεμάτων θα συνεχισθεί.Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/06/2019 01:59:22 PM