Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΥΑΝΜΑΡ  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΑΝΜΑΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Πρεσβεία:
  12th Floor

  Textile Center Building
  2, Kaufman Street
  Tel Aviv 6801294
  Israel


  Tηλ.: + 972 3 517 0760, + 972 3 516 3364
  Tηλεμοιότυπο: + 972 3 516 3512

  Ηλεκτρ. Διεύθ.: myanmar@zahav.net.il, myanmaremb@gmail.com
  Ιστοσελίδα: www.metelaviv.org


  Ώρες Γραφείου:
  09:30 - 16:30 (Δευτέρα - Πέμπτη)
  09:30 - 14:00 (Παρασκευή)


  Προξενικό Τμήμα:
  10:00 - 12:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
  13:00 - 16:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
  10:00 - 14:00 (Παρασκευή)
   
  Κος. Maung Maung Lynn
  Πρέσβης
  13/07/2017


Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:53 AM