Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη δημιουργία Διπλωματικής Αποστολής του Σουλτανάτου του Ομάν στην Κύπρο - 08/03/2013


Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρετίζει την απόφαση του Σουλτανάτου του Ομάν, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, για ίδρυση Διπλωματικής Αποστολής στην Κύπρο.


Η απόφαση, η οποία υλοποιείται κατόπιν έκδοσης Βασιλικού Διατάγματος του Σουλτάνου του Ομάν Qaboos Bin Said al Said, θα συνεισφέρει έμπρακτα στην ενδυνάμωση των ιστορικών, παραδοσιακών και φιλικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ομάν.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί απόρροια της σύσφιγξης σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών κάτι που επιβεβαιώνεται και με την ιστορική επίσκεψη του Υπουργού αρμόδιου επί των Εξωτερικών Σχέσεων του Σουλτανάτου του Ομάν κ. Yusuf bin Alawi bin Abdullah στην Κύπρο, στις 17 Ιανουαρίου 2013.

Η Κυπριακή Δημοκρατία προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ομάν σε όλα τα πεδία πολιτικής και τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανάπτυξης και προαγωγής των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:43:30 PM