Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κοινό Ανακοινωθέν του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Ηνωμένου Βασιλείου - 15/01/2014


Ο Πρωθυπουργός David Cameron και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο και επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μια μακρά ιστορία στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κοινοπολιτεία. Και οι δύο χώρες είναι δεσμευμένες στη διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεων τους σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.


Οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη, πιο ανταγωνιστική και πιο δημοκρατική – μεταξύ άλλων μέσω ενός ενισχυμένου ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, όπου χρειάζεται, καθώς και την ανανέωση της δημοκρατικής συγκατάθεσης και υποστήριξης των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμφώνησαν να εργαστούν με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τις χώρες τους και την ΕΕ: μέσω της κατάργησης οικονομικών εμποδίων, της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας τους εκπαιδευτικούς δεσμούς των δύο χωρών για να προετοιμάσουν την επόμενη γενιά για τις προκλήσεις του αύριο και ενισχύοντας τους τομείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι η μεταρρύθμιση της ενιαίας αγοράς θα ενισχύσει τη στρατηγική της Ευρώπης για ανάπτυξη μέσω της απλοποίησης της νομοθεσίας, της προώθησης του διασυνοριακού εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, και της περαιτέρω ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Συμφώνησαν ότι η μείωση του διοικητικού κόστους είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και είναι μια βασική πτυχή των μεταρρυθμιστικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη διεύρυνση της ΕΕ ως κινητήριας δύναμης για την ειρήνη, την ευημερία και την πρόοδο σε ολόκληρη την ήπειρο και συμφώνησαν ότι η ένταξη νέων κρατών μελών στην ΕΕ εξαρτάται από το κατά πόσον αυτά θα εκπληρώσουν τα κριτήρια ένταξης. Συμφώνησαν επίσης ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια στήριξη για τη διεύρυνση θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούν τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες από τη μελλοντική ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ.

Οι ηγέτες μίλησαν για τη σημαντική πρόοδο μέχρι σήμερα, καθώς και την ισχυρή δέσμευση της κυπριακής Κυβέρνησης, για την εφαρμογή του Μνημονίου με την Τρόικα και για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Κύπρο στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αναδιάρθρωση του δημόσιου της τομέα και του τραπεζικού συστήματος. Οι δύο χώρες θα συνεχίσουν τη συνεργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για θέματα ακίνητης περιουσίας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευημερίας. Στα θέματα ενέργειας, συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κύπρου στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα συνεισφέρει οικονομικά οφέλη. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος επιδεικνύουν από κοινού την αποφασιστική δέσμευσή τους προς αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια και προς επίλυση ανθρωπιστικών ζητημάτων, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Η κρίση στη Συρία, υπογράμμισε τη δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβανομένου και σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις, προς αντιμετώπιση πιθανών απειλών και για διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργό συνεργασία στην προσπάθεια για μια πολιτική διευθέτηση στη Συρία, ενέργειες για να περιοριστούν οι σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες της κρίσης στη Συρία, και την υποστήριξη των μετριοπαθών δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Συρία.

Ο Πρωθυπουργός Cameron και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιβεβαίωσαν την ενεργό δέσμευσή τους για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, η οποία θα φέρει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το νησί και την περιοχή. Οι ηγέτες υποστηρίζουν μια λύση που θα συμφωνηθεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα βασίζεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ, για ένα Κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος ολοκλήρωσαν με επιτυχία και υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη ιδιωτικών περιουσιών εντός των Βρετανικών Βάσεων. Η συμφωνία είναι σημαντική, καθώς δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες περιουσιών εντός των Βάσεων να αναπτύξουν τις περιουσίες τους, ενώ διασφαλίζει παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία των Βρετανικών Βάσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για στρατιωτική χρήση και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων για τη διοίκηση των Βάσεων. Επιπρόσθετα, ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός Cameron και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσβλέπουν στη συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:48:23 PM