Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Η Κύπρος μεταξύ οκτώ χωρών που έχουν τηρήσει την καλύτερη στάση αρχών, σε ψηφοφορίες στη Γ.Σ. του ΟΗΕ αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα - 07/05/2010


Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σλοβενικού Υπουργείου Εξωτερικών, ημερ. 4.5.2010, αναφέρεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ΜΚΟ Democracy Coalition Project, η Κύπρος, όπως και η Σλοβενία, είναι ανάμεσα σε οκτώ κράτη που έχουν τηρήσει την καλύτερη στάση αρχών, σε ψηφοφορίες επί ψηφισμάτων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά την 64η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.


Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν πολύ λίγες χώρες, έξω από την ομάδα των οκτώ αυτών κρατών, οι οποίες να έχουν ψηφίσει βασιζόμενες σε αρχές και όχι στη βάση πολιτικών κριτηρίων.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:26:07 PM