Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Σύμβαση της Οττάβα για τις Νάρκες κατά Προσωπικού - Κατάθεση τροποποιητικού Νομοσχεδίου - 30/01/2008


Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 3 Ιανουαρίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση της χρήσης αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς των ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008», και εξουσιοδότησε την Υπουργό Εξωτερικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κύρωση. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου, έτσι ώστε να ποινικοποιηθεί ορισμένη συμπεριφορά που αντίκειται στις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης που είχε κυρωθεί με τον εν λόγω Νόμο.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:11:28 PM