Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή στη Βαρσοβία - 23/04/2015


Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβυς κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων πραγματοποίησε στις 22 Απριλίου 2015 Πολιτικές Διαβουλεύσεις με την Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας κα Henryka Μοscicka – Dendys. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών διαδικασιών επικείμενης επίσκεψης ΥΠΕΞ Πολωνίας στη Κύπρο, στις 25 Μαΐου 2015, έγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Πολωνίας καθώς και εκτενής ενημέρωση επί εξελίξεων στο Κυπριακό. Επιπρόσθετα, οι κ.κ. Ζήνων και Μοscicka–Dendys, αντάλλαξαν απόψεις επί διεθνών θεμάτων, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Συζητήθηκαν, επίσης, εκτενώς ευρωπαϊκά θέματα συμπεριλαμβανομένων της Ενεργειακής Ένωσης και της Μετανάστευσης, ενώ ανταλλάγησαν απόψεις σε σχέση με πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ε.Ε με στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:55:59 PM