Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΒΡΑΖΙΛΙΑ


Κος. Garo Keheyan
Επίτιμος Πρόξενος της Ομόσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:


Τηλ.: + 357 22 66 38 71
Τηλεμοιότυπο:
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@pharosartsfoundation.org


Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/01/2019 01:27:47 PM