Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΟΜΑΝ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ

Πρεσβεία:
Way: 3021
Bldg: 1798
Shatti Al Qurum
Muscat
Oman

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Embassy of the Republic of Cyprus
P.O. BOX 208
P. C. 103
Shatti Al Qurum
Muscat
Oman

Τηλ.: + 968 24 699 8 15
Tηλεμοιότυπο: + 968 24 69 88 12
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cypemb@omantel.net.om


Ώρες Γραφείου:
8:00 – 15:30 (Κυριακή - Πέμπτη)


Παράλληλη Διαπίστευση:
Σευχέλλες, Τανζανία


A.E. Κος. Ανδρέας Παναγιώτου
12.11.2015


Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/05/2019 01:51:20 PM