Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΛΙΒΑΝΟΣ


Κος Roger Antoine Samaha
Επίτιμος Γενικός - Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Βηρυτός

Προξενείο:
Baz Building
Sursock Street
Achrafieh
Beirut

Τηλ.: + 961 1 366 192, + 961 3 691 700 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 961 1 37 24 56
Ηλεκτρ. Διεύθ.: roger.samaha@adpi-me.com, ro.samaha@gmail.comΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/11/2018 10:06:39 AM