Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με ισχυρισμούς για πραγματοποίηση εισαγωγής στην Κύπρο σιτηρών με προέλευση την Κριμαία - 21/07/2014


Το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να διαψεύσει την πληροφορία που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον εγχώριο και ξένο τύπο σχετικά με φερόμενη πραγματοποίηση, στις 23/06/2014, εισαγωγής στην Κύπρο 4603 τόνων κριθαριού με προέλευση την Κριμαία.


Σύμφωνα με σχετικές έρευνες που διεξήγαγαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας διαπιστώθηκε, ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε τέτοια εισαγωγή σιτηρών με προέλευση την Κριμαία ή Σεβαστούπολη στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του, στις 20-21 Μαρτίου 2014, ομόφωνα καταδίκασε έντονα την προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας («Κριμαία») και της πόλης της Σεβαστούπολης («Σεβαστούπολη») στη Ρωσική Ομοσπονδία και τόνισε ότι δεν θα αναγνωρίσει την προσάρτηση.

Ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε, στις 23 Ιουνίου 2014, την Απόφαση 2014/386/ΚΕΠΠΑ και τον Κανονισμό 692/2014 περί περιορισμών για εμπορεύματα καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης και για την παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων. Οι εν λόγω νομικές πράξεις αποτελούν στην ολότητά τους μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου, με άμεση και απευθείας εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές της Δημοκρατίας είναι ενήμερες για την υιοθέτηση των ανωτέρω περιορισμών και προβαίνουν άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εφαρμογή τους, στη βάση των δεσμευτικών προνοιών της εν λόγω Απόφασης και Κανονισμού.



Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:51:35 PM