Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών - 10/05/2013


Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενημερωθεί επίσημα για απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να καλέσει τον Πρέσβυ της στην Λευκωσία, για κάποιες διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη από τις 8 Μαΐου 2013.


Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είχε ενημερώσει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ενίστατο στην έκδοση του Ιρανού υπηκόου κ. Saeid Mohabat στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες παραβίασης κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, μετά την εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν στην Δημοκρατία από τον κ. Saeid Mohabat και αφού η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι υπήρχε υπόθεση εναντίον του για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, έκρινε ότι δεν μπορούσε παρά να ανταποκριθεί στο αίτημα των ΗΠΑ για έκδοση, με όλα τα ισχύοντα διαδικαστικά και άλλα εχέγγυα για παρόμοιες περιπτώσεις.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι η έκδοση αυτή που έλαβε χώραν προ δύο εβδομάδων, συνιστά καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μη φιλική ενέργεια προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και ούτε επηρεάζει τις σχέσεις μας αλλά συνιστά συμμόρφωση προς τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και το κράτος δικαίου. Ελπίζει ότι οι σχέσεις μας με το Ιράν και η διμερής συνεργασία θα διαφυλαχθούν προς αμοιβαίο όφελος των λαών μας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:44:22 PM