Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Tαξιδιωτικές συμβουλές για κύπριους πολίτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στη Βραζιλία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, 12 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 2014 - 13/06/2014


Ενόψει της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία παραθέτονται πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι προτίθενται να ταξιδέψουν στη Βραζιλία:

Διαβατήρια και Θεωρήσεις εισόδου

· Οι κάτοχοι κυπριακών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στη Βραζιλία για περίοδο μέχρι 90 ημέρες, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση θεώρησης εισόδου (visa).
· Το διαβατήριο θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος και ξεχωριστά από την ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να έχει διαρκώς στην κατοχή του ο επισκέπτης.

Έκτακτη Ανάγκη

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Κύπριοι θα πρέπει να απευθύνονται στη πλησιέστερη αστυνομική Αρχή και στην συνέχεια στη διαπιστευμένη Διπλωματική Αποστολή ή τον Επίτιμο Πρόξενο της Κυπριακή Δημοκρατίας.

Τα κύρια τηλέφωνα επικοινωνίας για επείγοντα περιστατικά είναι τα ακόλουθα:

Κινητή μονάδα άμεσης ιατρικής βοήθειας: 192

Πυροσβεστική: 193

Στρατονομία: 190

Αστυνομία: 197

Πολιτική Άμυνα: 199

Απώλεια ή Κλοπή διαβατηρίου:

Η Πρεσβεία στη Μπραζίλια ή ο Επίτιμος Πρόξενος δύναται να εκδώσει προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (laissez-passer) με ισχύ για ένα ταξίδι προς την Κύπρο. Για την έκδοση του προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου, απαραίτητα είναι:

1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου (4Χ5 εκ.).
2. Αίτηση για την έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου.
3. Βεβαίωση της πλησιέστερης αστυνομικής Αρχής ότι υπεβλήθη δήλωση απώλειας ή κλοπής.
4. Προξενικό τέλος: 20 ευρώ.

Διπλωματική Αποστολή και Επίτιμοι Πρόξενοι της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βραζιλία

Embassy of the Republic of Cyprus in the Federative Republic of Brazil
Ambassador: Η.Ε. Mrs Martha A. Mavrommatis
Address: SHIS QI 09, Conjunto 20, Casa 02, LagoSul, Brasilia DF, Brazil
Tel: +(5561) 35416892, +(5561) 81230272 (Mob.), +( 55 61) 81541616 (Mob.).
E-mail: mamavrommatis@gmail.com / mmavrommatis@mfa.gov.cy

Honorary Consul of the Republic of Cyprus in Ceara
Mr. Eduardo de Castro Bezerra Neto
Address: Ave. Barao de Studart, 1980 - 2o andar, 60120-901 Fontaleza, Ceara, Brazil
Tel: +5585 34215475, +5585 32735897
Fax: +5585 34215422
E-mail: eduardo@sfiec.org.br

Honorary Consul of the Republic of Cyprus in Sao Paulo
Dr. Cesar Augusto de Aguiar
Address: Av. Paulista 1499, 1o andar, 01311-200 Sao Paulo, Brazil
Tel: +5511 32835565, Mob.: + 5511 97656-4861
E-mail: cesar.aguiar@uol.com.br / consuladosp@chipre.org.br

Honorary Consul-General of the Republic of Cyprus in Brasilia DF
Mr. Ruy Pereira Da Silva
Address: SHIS-QL-8, Conjunto 6, Casa 14, Lago Sul, 71620-265 Brasilia DF, Brazil
Τel.:+55-61-3248-0787, Mob.:+ 55 61 8173-1954
Email: ruy.pereira.dasilva@terra.com.br / zazai235@terra.com.br

Honorary Consul of the Republic of Cyprus in Vitoria
Mr. Demetrios Vazeos
Address: Rua da Grecia, 320a - Barro Vermelho, Vitoria, E S. 29057-660, Brazil
Τel.: +55 27 3227 5499 (Office) / +55 27 9981 3330 (Mobile)
Fax: +55 27 3227 8597
E-mail: dvazeos@poseidon.com.br

Honorary Consul of the Republic of Cyprus - Recife
Mr. Christos Aravanis
Address: Rua Libia de Castro Assis No 59, CEP: 51030-410, Boa Viagem-Recipe-Pe, Brazil
Tel: 0055.81.3484.0190, Mob.: 0055.81.9971.9866
E-mail:: cyprusconsulaterecife@yahoo.com.brΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:50:52 PM