Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΜΑΡΟΚΟ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Έδρα Πρεσβείας:
Γαλλία

Πρεσβεία:
23, Rue Galilée
75116 Paris

France

Τηλ.: + 33 1 47 20 86 28
Τηλεμοιότυπο: + 33 1 40 70 13 44
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
paris@mfa.gov.cy, ambrechypre@wanadoo.frΑ.Ε. Κος. Παντιάς Δ. Ηλιάδης
Πρέσβης
09.11.2016

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 11:47:44 AM