ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Ενημέρωση για τη διαδικασία εισδοχής στη χώρα/ες προορισμού (θεωρήσεις εισόδου, ισχύς διαβατήριων/ταυτοτήτων, άδειες οδήγησης-νόμοι κτλ.).Για τα πιο πάνω στοιχεία και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την/τις χώρα(ες) προορισμού τους, οι Κύπριοι πολίτες συμβουλεύονται όπως απευθύνονται στη(ις) Διπλωματική(ές) ή Προξενική(ες) Aποστολή(ες) της/ων εν λόγω χώρας(ων) που είναι διαπιστευμένη(ες) στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα στοιχεία επικοινωνίας Διπλωματικών Αποστολών μπορούν να ανακτηθούν και από το διαδίκτυο.


Πριν από την αναχώρηση τους από την Κύπρο, αφιερώσουν κάποιο χρόνο για να ενημερωθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα προορισμού τους και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές να ταξιδέψουν εκεί. Ορισμένες χώρες έχουν εν εξελίξει πολέμους, εξεγέρσεις ή σποραδικές ταραχές ή φυσικές καταστροφές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το ταξίδι τους.

Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής