Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΧΙΛΗ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Οδός Ρηγίλλης 12
1ος Όροφος
10674 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 72 92 647
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 72 52 565
Ηλεκτρ. Διεύθ.: echile.grecia@minrel.gov.cl


Ώρες Γραφείου:
09.00 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
18 και 19 Σεπτεμβρίου - Μέρα Ανεξαρτησίας


Α. Ε. ..........................    
Πρέσβης


Κος. Martin Donoso Plate
Επιτετραμένος a.i



Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:59:20 AM