ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΜΠΕΛΙΖ


Κος. Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης
Επίτιμος Πρόξενος του Μπελίζ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Αγίου Παύλου 15
Κτήριο Λήδρα Άγιος Ανδρέας
1105 Λευκωσία
Κύπρος

Ταχ.Θυρ. 24444
1703 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 55 66 77, + 357 99 614 314 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 55 66 88
Ηλεκτρ. Διεύθ.: BELIZE@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 13:00 (Δευτέρα -Παρασκευή)
15:00 – 18:00 (Δευτέρα -Παρασκευή)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής