Κυπριακή Δημοκρατία

Υπηρεσία Απoδήμων και Επαναπατρισθέντων


Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων μέρος του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων


Η Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων αποτελεί πλέον μέρος του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων. Στον παρόν στάδιο, η ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης. Στο μεταξύ, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί για θέματα Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Aποδήμων, ως εξής:

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22400102
Φαξ: 00357 22400173
Ε-mail:
rthemistokleous@presidency.gov.cy

Τελευταία τροποποίηση στις 31/05/2017Τελευταία Ενημέρωση στις: 31/05/2017 10:39:14 AM