Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΙΟΡΔΑΝΙΑ (E)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Ελαιώνων 29
2057 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 041 555, + 357 22 041 556
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 041 551
Ηλεκτρ. Διεύθ.: nicosia@fm.gov.jo


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 357 22 041 555, + 357 22 041 556, + 357 99 16 93 77 (24 ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 041 551
Ηλεκτρ. Διεύθ.: nicosia.com@fm.gov.jo


Ώρες Γραφείου:
08:30 - 15:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
25 Μαΐου - Μέρα Ανεξαρτησίας (1946)


Κος. Mohamad Sharari El-Bakhit El-Fayez
Πρέσβης
30.08.2016
Κα. Alanoud El Fayez


Κος. Saif Al - Adaileh
Γραμματέας A΄Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/10/2018 10:48:11 AM