Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυ Αλέξανδρου N. Ζήνων, στο περιοδικό Σύγχρονη Άποψη - 18/05/2008


Συνέντευξη στο Μιχάλη Κοντό

Τεύχος Μαΐου 2008Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου της Ε.Ε., η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. για το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Έχει αρχίσει από τώρα κάποιος προγραμματισμός για την επιτυχή διεκπεραίωση της;

Ναι, έχουμε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2006. Τότε έγιναν οι πρώτες ενέργειες. Πρώτο μας μέλημα ήταν να καταγράψουμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις ενέργειες και γενικά όλα όσα συνεπάγεται μια Προεδρία. Το 2006 ήταν αβέβαιο το πώς θα διαμορφωνόταν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Τώρα έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ελπίζουμε ότι θα επικυρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο, διαφοροποιώντας κάπως τον τρόπο άσκησης της Προεδρίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επισκέφθηκα αριθμό πρωτευουσών κρατών μελών που είχαν ασκήσει πρόσφατα την Προεδρία, αλλά και τις Βρυξέλλες, για να ενημερωθώ κυρίως για τις οργανωτικής φύσεως ανάγκες. Στη συνέχεια, αφού συγκροτήσαμε μια μικρή ομάδα εδώ στο Υπουργείο, η οποία επεξεργάστηκε όλες τις πληροφορίες, είδαμε το μέγεθος των αναγκών και κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Διαχωρίσαμε τις ανάγκες αναλόγως του είδους τους. Υπάρχουν οι ανάγκες υποδομής, τί χρειάζεται δηλαδή από πλευράς κτιρίων, διακίνησης των αντιπροσωπειών κ.α. Υπάρχουν οι θεσμικές ανάγκες. Υπάρχει, π.χ., ανάγκη υφυπουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων και άλλων υφυπουργών; Κατά την άποψή μας υπάρχει, διότι ο Υπουργός δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Άλλο παράδειγμα είναι οι κανονισμοί που διέπουν τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των διπλωματικών. Εάν εφαρμοστούν κατά γράμμα, σημαίνει ότι, μεσούσης της Προεδρίας, θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις, κάτι που δεν είναι καλό για την άσκηση της Προεδρίας. Είδαμε επίσης και την οικονομική πτυχή και το κόστος, βάσει διαφόρων σεναρίων. Αν π.χ. θα πρέπει να γίνει άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο και τι σημαίνει αυτό από άποψη κόστους και από άποψη προβολής της Κύπρου. Για παράδειγμα, η Αυστρία χρειάστηκε να προσλάβει περίπου επιπλέον 400 πρόσωπα επί συμβάσει για να ενισχύσει την υποδομή της σε σχέση με την άσκηση της Προεδρίας. Όλα αυτά, και πολλά άλλα, κατεγράφησαν και υπεβλήθη πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνέστησε μια υπουργική και μία υπηρεσιακή επιτροπή, για να προχωρήσει το θέμα της Προεδρίας.

Στη συνέχεια βεβαίως μεσολάβησε η κυβερνητική μεταβολή. Πλέον η νέα κυβέρνηση και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών έχουν ενημερωθεί και μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε σύσκεψη για να δούμε ξανά αυτά τα θέματα και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, γιατί ο χρόνος λιγοστεύει. Σκεφθείτε ότι η Βρετανία την τελευταία της Προεδρία, το 2005, ξεκίνησε να την προετοιμάζει τρία χρόνια πριν. Φυσικά, είναι η παρούσα κυβέρνηση που θα υλοποιήσει την Προεδρία, άρα οι ουσιαστικές αποφάσεις θα ληφθούν από το παρόν Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ξέρετε, με τη νέα Συνθήκη, η Προεδρία θα είναι δεκαοχτάμηνη και όχι εξάμηνη όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η Προεδρία θα ασκείται από τρεις χώρες και το δικό μας τρίο συμπληρώνουν η Δανία και η Πολωνία. Ήδη υπήρξε μία συντονιστική συνάντηση στην Κοπεγχάγη μεταξύ των τριών Διευθυντών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα γίνει και άλλη στη Βαρσοβία και προγραμματίζουμε να γίνει και μία εδώ, αναλόγως των εξελίξεων. Ήδη έχει αναλάβει καθήκοντα και ο Πρέσβης κ. Λεωνίδας Μαρκίδης, τον οποίο διόρισε συντονιστή ο Υπουργός Εξωτερικών για θέματα οργάνωσης της Προεδρίας, άρα αρχίζουν πλέον οι ενέργειές μας να συγκεκριμενοποιούνται. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τα άλλα δύο κράτη για την αντιμετώπιση και επίλυση όλων των προβλημάτων και αναγκών, που έχουμε καταγράψει.


Στην περίπτωση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και αναδιαμόρφωσης της κρατικής δομής πριν την άσκηση της Προεδρίας, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη σε σχέση με την Προεδρία;

Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει ήδη από την αρχή. Βασικά τα μεγάλα προβλήματα ήταν δύο: το ένα ήταν ότι δεν ξέραμε με τι ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο θα λειτουργούσαμε, διότι είχε απορριφθεί η Συνταγματική Συνθήκη από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Το δεύτερο, το οποίο ισχύει και τώρα, είναι ότι δεν ξέρουμε μέσα σε ποιο συνταγματικό και διοικητικό θεσμικό πλαίσιο θα λειτουργούμε, σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού. Σπεύδω να πω ότι τα βασικά και απαραίτητα για τη άσκηση της Προεδρίας θεσμικά όργανα θα υπάρχουν. Δεν ξέρω πως ακριβώς θα διαμορφωθεί το θεσμικό μοντέλο για την επανένωση της Κύπρου, αλλά σίγουρα θα υπάρχει το θεσμικό όργανο που θα προεδρεύει, κατ’ αντιστοιχία με αυτό που υπάρχει σήμερα. Οι Υπουργοί θα προεδρεύουν φυσικά των αντιστοίχων Υπουργικών Συμβουλίων και στις ομάδες εργασίας θα προεδρεύουν οι αρμόδιοι λειτουργοί. Συνεπώς, το πρόβλημα αυτό δεν μας απασχολεί σοβαρά. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα των επισήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνήθως, ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται η αγγλική, η γαλλική και η γλώσσα της χώρας που προεδρεύει. Από τη Γραμματεία του Συμβουλίου μας είπαν ότι αν θα υπάρχει ενδεχόμενο να είναι και η τουρκική επίσημη γλώσσα της Προεδρίας, τότε σίγουρα θα πρέπει να το ξέρουν δύο χρόνια πριν, για να ετοιμάσουν τους διερμηνείς και όλη την υποδομή που χρειάζεται για να υπάρχει μετάφραση και διερμηνεία, κατά τη διάρκεια των Συμβουλίων και των διαβουλεύσεων. Εάν πάνε τα πράγματα κατ’ ευχή και υπάρξει λύση όπως τη θέλουμε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Δεν παραβλέπω την πιθανότητα να προκύψουν κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και τα υπόλοιπα θα αντιμετωπιστούν, διότι θεσμικό πλαίσιο θα υπάρχει και το κράτος θα λειτουργεί.

Έχετε κάποιες ενδείξεις σχετικά με τομείς προτεραιότητας ή πολιτικές που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας;

Είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια το πρόγραμμα για το δεκαοχτάμηνο θα γίνει σε διαβούλευση και σε συμφωνία με τα άλλα δύο κράτη μέλη, αλλά τόσο για το δεκαοχτάμηνο, όσο και για το εξάμηνο το δικό μας, θα εξαρτηθεί από το ποια θα είναι τα πολιτικά και άλλα θέματα επικαιρότητας και προτεραιότητας το δεδομένο χρόνο. Βεβαίως, μπορώ να σας πω δύο θέματα που υποπτεύομαι ότι θα μας απασχολήσουν. Το ένα είναι το θέμα του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ο παρών προϋπολογισμός καλύπτει την περίοδο 2007-2013 συνεπώς το θέμα θα εγερθεί όταν θα προεδρεύουμε το δεύτερον ήμισυ του 2012. Θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρξει προηγουμένως συμφωνία από τα κράτη μέλη, πιθανώς όμως να μην επιτευχθεί, όπως έγινε την τελευταία φορά το 2005. Εάν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, ενδεχομένως να έχουμε εμείς αυτή την «καυτή πατάτα», διότι το θέμα του προϋπολογισμού είναι από τα θέματα τα οποία εξόχως απασχολούν την ΕΕ. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάντοτε στην ατζέντα, είναι αυτό της διεύρυνσης. Είναι λογικό ότι θα έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, για την ενταξιακή πορεία της οποίας θα είναι μία κρίσιμη περίοδος. Είναι ένα θέμα το οποίο υποπτεύομαι ότι μπορεί να μας απασχολήσει. Από εκεί και πέρα, μπορεί μέχρι τότε να προκύψουν άλλα πολιτικά θέματα, τα οποία ενδεχομένως σήμερα να μην μας απασχολούν. Σίγουρα βεβαίως θα διαβουλευθούμε και εσωτερικά στην Κύπρο και με τα άλλα δύο κράτη μέλη και οι προτεραιότητες θα πρέπει να καθοριστούν, πολύ πλησιέστερα όμως προς το χρόνο της Προεδρίας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:10:12 PM