Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΡΟYΜΑΝΙΑ


1. Κος. Λοΐζος Α. Καραγιώργης
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Κονσταντζα

Προξενείο:
10 Poet Ovidiu Street
Constanta
Romania

Τηλ.: + 40 241 615 919
Τηλεμοιότυπο: + 40 241 694 854
Ηλεκτρ. Διεύθ.: kypros@euroform.ro

Ώρες Γραφείου:
09.00 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)2. Κος. Μάμας Κουτσογιάννης
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας - Φοξάνι

Προξενείο:
44 B-dul. Unirii nr.
ap. 9 Focsani
Vrancea
Romania

Τηλ.: + 742.07.47.84
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mamas@cyprusconsulate.ro


Ώρες Γραφείου:
09.00 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)    Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/09/2018 02:03:45 PM