Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΣΟΥΔΑΝ


Κος. Tarig Mohy Eldin Eltayeb
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Khartoum

Προξενείο:
P.O. Box: 10676
Khartoum

Tηλ.: + 249 183 790 000, + 249 18 37 94 445
Τηλεμοιότυπο: + 2499 183 789 442
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@fastinternational-ltd.com
Ιστοσελίδα: www.fastinternational-ltd.com


Ώρες Γραφείου:
Μόνο με ραντεβού.Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/11/2018 09:59:11 AM