Κυπριακή Δημοκρατία

Υπουργός


Μήνυμα Υπουργού


Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρουσιάσει το έργο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών. Περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Παράλληλα, η ιστοσελίδα διαθέτει πληροφορίες για τις διάφορες πτυχές του κυπριακού προβλήματος καθώς και ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις.


Επιδίωξη είναι η ιστοσελίδα να αποτελέσει εργαλείο πληροφόρησης και επικοινωνίας, ένα συμπληρωματικό μέσο επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Κύπριο πολίτη, τους απόδημους Κύπριους αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Η προσπάθεια μας για τη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της θα είναι διαρκής.Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/05/2017 11:22:58 AM