Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΝΟΡΒΗΓΙΑ


Κος. Παναγιώτης Σ. Αντωνιάδης
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νορβηγίας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Λεωφόρος Στασίνου 1
Πλατεία Ελευθερίας
Mitsis Βuilding 1
Γραφείο 103
Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 34 94 14, + 357 99 621 350 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 34 31 49

Ηλεκτρ. Διεύθ.: norsk.kons@mechatronic.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.norway.gr


Ώρες Γραφείου:
08:00 - 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/07/2019 09:58:07 AM