Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ,
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ,
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Ρώμη

Πρεσβεία:
Piazza Farnese, 44
Scala A, Int. 1
00186 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 68 65 758, + 39 06 68 65 263
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 68 80 37 56
Ηλεκτρ. Διεύθ.: embcyprusholysee@tin.itΑ. Ε. Κος. Γιώργος Φ. Πουλίδης
Πρέσβυς
03.10.2012Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/07/2017 01:28:27 PM