Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΛΟΒΕΝΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Αυστρία

Πρεσβεία:

Neulinggasse 37/4/MZ
A-1030 Vienna
Austria


Τηλ.: + 43 1 51 30 630
Τηλεμοιότυπο: + 43 1 51 30 632
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
office@cyprusembassy.at


Εμπορικό Τμήμα:
Neulinggasse 37/4/MZ
A-1030 Vienna
Austria


Τηλ.: + 43 1 51 30 634
Τηλεμοιότυπο: + 43 1 51 30 635
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
office@cyprustrade.atA.E. Κα. Ελένη Ράφτη
Πρέσβης
17.12.20018Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/01/2019 02:04:35 PM