Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΓΑΛΛΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Σαχτούρη 14 - 16
2ος όροφος
Άγιοι Ομολογητές
1080 Λευκωσία

Τ.Κ. 23710
1686 Λευκωσία


Τηλ.: + 357 22 585 300
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 585 335
Ηλεκτρ. Διεύθ.: contact.nicosie-amba@diplomatie.gouv.fr
Ιστοσελίδα: www.ambafrance-cy.org


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 357 22 585 300
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 585 350
Ηλεκτρ. Διεύθ.: contact.nicosie-amba@diplomatie.gouv.fr


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 13:00 και 14:00 - 16:45 (Δευτέρα - Πέμπτη)
08:00 – 13:00 και 14:00 - 16:00 (Παρασκευή)Εθνική Επέτειος:
14 Ιουλίου - Ημέρα της Βαστίλλης (1789)Κα. Isabelle Dumont
Πρέσβης
20.09.2019


Κος. Kilian Vivian
Γραμματέας Α΄


Κος. Emmanuel Mouriez
Ακόλουθος


Κος. Remi Bertrand
Γραμματέας Α΄
Κα. Laure Bertrand


Κος. Colin Bourcier
Γραμματέας Β΄


Κα. Marie-Agnes Laleu
Γραμματέας Γ΄


Κος. Jean - Pierre Bizet
Υποπρόξενος - Αρχηγός Αποστολής


Αρχισυνταγματάρχης Robert Hazemann
Ακόλουθος Άμυνας
Κα. Iryna Fomina


Αρχισυνταγματάρχης Cyril Gamet
Ακόλουθος Εσωτερικής Ασφάλειας

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/12/2019 01:01:09 PM