Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΝΕΠΑΛ


Κος. Padma Jyoti
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Kathmandu

Προξενείο:
Jyoti Bhawan
Kantipath 1919
P.O. Box 133
Kathmandu
Nepal

Τηλ.: + 977 (0)1 425 2665, + 977 (0)1 422 5490
Τηλεμοιότυπο: + 977 (0) 1 422 6314
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyprusconsulate@jyotigroup.org.np, pjyoti@mos.com.np


Ώρες Γραφείου:
10:00 - 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/06/2019 09:15:30 AM