Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ)


Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων συστάθηκε στις 29 Απριλίου 1997, με σκοπό την εφαρμογή της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης των Χημικών Όπλων και της Καταστροφής αυτών. Τονίζεται ότι η εν λόγω Σύμβαση ανοίχθηκε προς υπογραφή το 1993 και τέθηκε σε ισχύ το 1997 (29.4). Ακόμα, ο Οργανισμός στοχεύει στο να καταστεί ένα διεθνές βήμα με σκοπό τη διαβούλευση και τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Όλα τα κράτη-μέρη της Σύμβασης καθίστανται αυτόματα και μέλη του Οργανισμού. Ο τελευταίος αριθμεί αυτή τη στιγμή 188, όσα δηλαδή και τα κράτη-μέρη της Σύμβασης.


Ο ΟΑΧΟ εδρεύει στη Χάγη. Επικεφαλής του είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κ. Ahmet Üzümcü της Τουρκίας (2010-2015). Η θητεία του εκάστοτε Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής.


Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η ετήσια Συνάντηση (Conference) των Κρατών Μελών του Οργανισμού στη Χάγη. Η τελευταία Συνάντηση (18η) πραγματοποιήθηκε μεταξύ 02-05/12/2013. Μεταξύ άλλων, η Συνάντηση ασχολήθηκε με θέμα χρήσης Χημικών όπλων από καθεστώς Άσσατ ενώ η Ειδική Συντονίστρια της Κοινής Αποστολής Η.Ε-ΟΑΧΟ κα. Sigrid Kaag παρέθεσε ενημέρωση επί εργασιών της Αποστολής. Επιπρόσθετα, Συνάντηση ασχολήθηκε με επίπεδο εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης από τα Κράτη Μέλη. Η 19η ετήσια Συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 1-5/12/2014. Ανά πενταετία πραγματοποιείται η Διάσκεψη Επισκόπησης/Αναθεώρησης (Review Conference) της Σύμβασης. Η τελευταία (3η) έγινε μεταξύ 08-09.4.2013 στη Χάγη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, δοθέντος ότι επικύρωσε την προαναφερθείσα Σύμβαση το 1998, συμμετέχει κανονικά στις εργασίες ΟΑΧΟ, φιλοξενεί την βάση της Κοινής Αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ (Σεπτέμβριο 2013-2014) ενώ παρέχει διευκολύνσεις προς τα κράτη που με τα μέσα τους συμβάλουν σε αυτή, στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής θέσης της υπέρ της κατάργησης των όπλων μαζικής καταστροφής και της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣΑ/ΟΗΕ.


Μέσα από το συγκεκριμένο της ρόλο και δράση, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέδειξε την προστιθέμενη αξία που έχει για την εμπέδωση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, καθώς και την διεθνή αξιοπιστία της.

Ο εκάστοτε Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη είναι ταυτόχρονα διαπιστευμένος και ως ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στον Οργανισμό.Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2016 03:11:56 PM