Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΤΟΓΚΟ


Κος. Χαράλαμπος Ν. Μυλωνάς
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας του Τόγκο στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο:
Ναυπλίου 12
3025 Λεμεσός
Κύπρος

Τ. Θ. 53128
3300 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ.: + 357 25 355 595, + 357 99 67 5777
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 824 233, + 357 25 379 886
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mylos@cytanet.com.cy


Ώρες Γραφείου (Καλοκαίρι):
08:00 - 13.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
16:00 - 18:30 (Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)

Ώρες Γραφείου (Χειμώνα):
08:00 - 13.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 17:30 (Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή)
Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/04/2018 04:02:24 PM