Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ


Πληροφορίες για ΘεωρήσειςΤο Τμήμα Θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου είναι αρμόδιο για να δέχεται και να εξετάζει τις αιτήσεις για έκδοση θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες υποβάλλονται από αλλοδαπούς που επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο.

Για κατόχους διαβατηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας η παροχή θεώρησης όλων των τύπων είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για τους κατόχους διαβατηρίων άλλων κρατών, το τέλος έκδοσης θεώρησης απλής εισόδου ανέρχεται στα €20, ενώ για έκδοση θεώρησης διπλής ή πολλαπλών εισόδων ανέρχεται στα €60 (το ποσό καταβάλλεται σε ρούβλια βάση της ισοτιμίας).

Από τον Μάιο 2009 έχει τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής προ-θεώρησης για την Κύπρο, το οποίο αφορά αποκλειστικά σε κατόχους ρωσικών διαβατηρίων οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο με απευθείας πτήση από τη Ρωσία. Το εν λόγω σύστημα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους (προβίζα), δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η προβίζα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αιτήσεις έκδοσης θεώρησης ΜΟΝΗΣ εισόδου μόνο, για περίοδο διαμονής μέχρι 90 ημέρες.

Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σέγκεν (τύπου C, single, double ή multiple entry) και οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει στο χώρο Σέγκεν, σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της θεώρησης Σέγκεν που κατέχουν, μπορούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο άνευ εθνικής θεώρησης και να παραμείνουν στη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο του χρόνου παραμονής που προβλέπεται στη θεώρηση που κατέχουν και το αργότερο μέχρι την λήξη της ισχύος αυτής.

Είσοδος και ωράριο

Το Τμήμα είναι ανοικτό για το κοινό Δευτέρα - Παρασκευή, από 9.30π.μ. μέχρι 12.00μ. (για υποβολή αιτήσεων) και από 4.00 μ.μ. μέχρι 4.30 μ.μ. για επιστροφή των διαβατηρίων. Το ωράριο αυτό τηρείται αυστηρά, για να δίδεται η δυνατότητα στο προσωπικό μας να παρέχει την ταχύτερη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)2018, οι οποίοι ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτείνονται και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο με βάση το Νόμο καθορίζεται ως ‘’υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων’’, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως δημόσιας αρχής, το Υπουργείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικούς ή χειρόγραφους φακέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες της ημεδαπής νομοθεσίας, του Δικαίου της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων. Ο σκοπός επεξεργασίας που διενεργεί το Υπουργείο συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δράσης του:


  - Χορήγηση προξενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της προξενικής προστασίας,

  - Συνεργασία με τις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο και λειτουργία και δράση των Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό,

  - Πιστοποίηση εγγράφων,

  - Έκδοση θεωρήσεων για είσοδο στη Δημοκρατία,

  - Βιντεοσκοπήσεις κλειστού κυκλώματος (CCTV) στην κεντρική Διοίκηση και στις Αποστολές στο εξωτερικό για σκοπούς ασφάλειας.


Το Υπουργείο μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε τρίτα μέρη. Αυτό γίνεται στη βάση των προνοιών του Νόμου. Για παράδειγμα το Υπουργείο μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τρίτα κράτη για σκοπούς προξενικής προστασίας ή χορήγησης προξενικών υπηρεσιών ή στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Το Υπουργείο τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς δράσης του ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής σχετικού αιτήματος εάν :

   · Επιθυμείτε να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο.

   · Επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

   · Επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

   · Επιθυμείτε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

   · Επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mfa.gov.cy ή στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy


- Κατάλογος τρίτων χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Περιορισμοί εισόδου και διέλευσης


KΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

INVEST IN CIPRUS

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ/ΗΣ ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΒOUT CYPRUS

CYPRUSONFILM

FLAVOURS OF CYPRUS