Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυπληθής Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αρχηγό Αποστολής την Πρέσβη Χριστίνα Ράφτη.

Στόχος της ΜΑΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς και η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της χώρας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση.

Τα μέλη της ΜΑΕΕ εκπροσωπούν την Κύπρο στις συναντήσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και συνεργάζονται στενά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετούνται και να προωθούνται τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ένωσης γενικότερα.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις χαράσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δομή της ΜΑΕΕ

No documents found


Μαζί στην ΕΕ

Facebook

Twitter

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/04/2024 01:41:58 PM
 

© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών,
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.