Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυπληθής Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αρχηγό Αποστολής τον Πρέσβη Νικόλα Αιμιλίου.

Στόχος της ΜΑΕΕ είναι η προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς και η ενεργός συμμετοχή και συμβολή της χώρας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση.

Τα μέλη της ΜΑΕΕ εκπροσωπούν την Κύπρο στις συναντήσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και συνεργάζονται στενά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετούνται και να προωθούνται τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ένωσης γενικότερα.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις χαράσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία και Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για καλύτερη κατανόηση της δομής της ΜΑΕΕ, μπορείτε να δείτε το πιο κάτω έγγραφο:


Σχετικά Αρχεία:

2.2019.docx ORGANOGRAM GREEK 12.2.2019.docx
Το αρχείο 2.2019.docx (Μέγεθος: 34,52Kb)

No documents found


Ευρωπαϊκά μιλώντας

facebook

Aspects of Cyprus

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Σπουδάστε στην Κύπρο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/01/2020 04:10:50 PM
 

© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών,
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.