Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.

Κατάλογος ανά Τμήμα


Για κατάλογο του προσωπικού ανά τμήμα, παρακαλώ πατήστε στις πιο κάτω συνδέσεις:

  Show details for ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  Show details for ΕΜΑ IIΕΜΑ II
  Show details for ΕΜΑ ΙΕΜΑ Ι
  Hide details for ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
  Show details for ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Hide details for ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Νεόφυτος Παχουλίδης
Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ), Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος
Email: kochristou@mod.gov.cy

Κωνσταντίνος Χρίστου
Επισμηναγός (ΜΗ)
Email: kochristou@mod.gov.cy

Ηλίας Χατζηκουμής
Πλωτάρχης (Πλωτάρχης (Εκπρόσωπος ΚΔ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας)
Email:
ehadjikoumis@mod.gov.cy
edaperepoc@mod.gov.cy

Xρίστος Ιγνατίου
Ίλαρχος (Στρατιωτικός Σύμβουλος, Ο.Ε. Πρωταρχικού Στόχου, Ειδικής Επιτροπής του Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ»)
Email: cignatiou@mod.gov.cy

Χριστιάνα Σεργίου Λεοντίου
Επιλοχίας (Γραμματεία και Διοικητικά θέματα Στρ.Αντιπροσωπείας)
Email: csergiou@mod.gov.cy

  Show details for ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Show details for NOMIKΑ ΘΕΜΑΤΑNOMIKΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Show details for ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΟΙΚΗΣΗ


No documents foundfacebook

Aspects of Cyprus

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Σπουδάστε στην Κύπρο

Διαδικασίες/Υπηρεσίες Δημοσίου

Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/02/2018 03:23:01 PM
 

© 2011 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών,
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε.