Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Έκδοση Ταξιδιωτικού Εγγράφου


Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις (κυρίως για λόγους υγείας ή σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου). Δεν γίνονται αποδεκτά από όλες τις χώρες και ισχύουν μόνο για ένα ταξίδι.


Απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου

• Αίτηση (διατίθεται και συμπληρώνεται στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας)

• Ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου ή ταυτότητας (βλ. σχετικό έγγραφο στο τέλος σελίδας).

• Πιστοποιητικό της Αστυνομίας (σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου ή ταυτότητας)

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 4Χ3 εκ.

• Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που δηλώνει την ταυτότητα του αιτητή

• Αντίτιμο έκδοσης €20


Σχετικά Αρχεία:
 Statement in case of lost passport.docxΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange