Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Νέα από την Κύπρο Σε εφαρμογή από τις 18 Απριλίου το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων

Νέα από την Κύπρο


Σε εφαρμογή από τις 18 Απριλίου το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζει ότι, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από αύριο, 18 Απριλίου 2022, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων.
Συγκεκριμένα, το νέο Σχέδιο Δράσης προβλέπει τα ακόλουθα:
Α. Κατηγοριοποίηση των χωρών:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται η κατηγοριοποίηση των χωρών σύμφωνα με την επιδημιολογική τους κατάσταση.
Β. Κυπριακή Κάρτα Πτήσης – CyprusFlightPass:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης και απόκτησης της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης – CyprusFlightPass.
Γ. Προϋποθέσεις εισόδου στη Δημοκρατία:
Από τις 18 Απριλίου 2022, για σκοπούς ταξιδιού στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι επιβάτες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να φέρουν μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα:
1.    Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες:
Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, χωρίς υποχρέωση εργαστηριακής εξέτασης, εφόσον ικανοποιείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
  • Κατέχουν ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19, είτε
  • Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις αποδεκτού από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβολίου.
i)      Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται αποδεκτό, μόνο εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
  • Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών.
  • Το εμβόλιο είναι ένα εκ των: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), CovoVax, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19.
  • Επιβάτες 18 ετών και άνω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει λάβει και την ενισχυτική 3η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή και την ενισχυτική 2η δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, ενός εκ των πιο πάνω εμβολίων, χωρίς ημερομηνία λήξεως της 3ης ή της 2ης δόσης αντίστοιχα. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού επιβατών που έχουν λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου, γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της 2ης δόσης σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή της μιας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, αντίστοιχα.
  • Επιβάτες κάτω των 18 ετών: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, εάν έχει λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, χωρίς ημερομηνία λήξεως της 2ης ή της 1ης δόσης αντίστοιχα.
  • Με εξαίρεση το εμβόλιο Johnson&Johnson/Janssen, για το οποίο θα πρέπει να έχει παρέλθει περίοδος 14 ημερών μεταξύ της χορήγησης της δόσης του εμβολίου και της ημερομηνίας ταξιδιού, οι επιβάτες δύνανται να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία άμεσα με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δόσεων αποδεκτών εμβολίων.
ii)    Το ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό ανάρρωσης θεωρείται αποδεκτό, εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
  • Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών,
  • Η ημερομηνία ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 μέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα.
Για σκοπούς ελέγχου κατά την άφιξη, οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό ανάρρωσής τους.
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει σε κράτη που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μόνο εφόσον κατέχουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ισχύ ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού η ανάρρωσης COVID-19.
2. Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης:
Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • έχουν προβεί στη διενέργεια εργαστηριακής μοριακής εξέτασης (RT-PCR) 72 ώρες προ της αναχώρησης, είτε
  • έχουν προβεί στη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) 24 ώρες προ της αναχώρησης.
Πρόσωπα κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να υποβληθούν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης PCR ή rapid test.
Για σκοπούς ελέγχου, οι επιβάτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, οφείλουν να παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το αποτέλεσμα της εξέτασής τους.
Διευκρινίζεται ότι, οι εξετάσεις αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από επιβάτες που δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης (όπως περιγράφονται πιο πάνω), δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς ταξιδιού στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Νοείται ότι, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την άφιξη είτε με τεστ RT-PCR είτε με rapid test αντιγόνου είτε και με τα δυο, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφωθούν. Σε περίπτωση άρνησής τους, θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για περίοδο 10 ημέρων, εκτός και αν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Τα έξοδα καραντίνας και εργαστηριακής εξέτασης θα επιβαρύνουν τον επιβάτη.
Τονίζεται πως, όσοι ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουν να ικανοποιούν τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις είτε πρόκειται για πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε για πιστοποιητικό ανάρρωσης είτε για πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης. Η προσπάθεια εισόδου στη Δημοκρατία χωρίς την ικανοποίηση των πιο πάνω προϋποθέσεων συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως του 2021, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ.

ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange