Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο Tαξιδιωτικές Πληροφορίες (θεωρήσεις εισόδου)

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Tαξιδιωτικές Πληροφορίες (θεωρήσεις εισόδου)


Γενικές Ταξιδιωτικές Πληροφορίες (συμπ. για θεωρήσεις εισόδου)


Πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ

Οι πολίτες της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στην Κύπρο, αλλά πρέπει να έχουν διαβατήριο που να είναι έγκυρο τουλάχιστον την ημέρα της αναχώρησής τους από την Κύπρο, ή εθνικό δελτίο ταυτότητας με την προϋπόθεση ότι έχει φωτογραφία και η εθνικότητα αναγράφεται στην ταυτότητα.

Πολίτες τρίων χωρών (εκτός ΕΕ)


Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εσέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο (δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/13 της 26ης Ιουνίου 2013):

- να ισχύει επί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο και
- να έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας από την ημερομηνία εισόδου στην Κύπρο.

Οι παρακάτω κατηγορίες εξαιρούνται από την απαίτηση θεώρησης εισόδου για είσοδο στην Κύπρο:


• Πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σένγκεν (διπλής εισόδου ή πολλαπλών εισόδων) και που έχουν ήδη εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν, σύμφωνα με τους κανονισμούς υπό τους οποίους εκδόθηκε η θεώρηση Σένγκεν, μπορούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο και να παραμείνουν εκεί για περίοδο ίση με το υπόλοιπο του χρόνου για τον οποίο ισχύει η θεώρηση Σένγκεν.

• Aλλοδαποί / πολίτες τρίτων χωρών (εξαιρούνται Τούρκοι πολίτες ή κάτοχοι άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων που διευκρινίζονται σε σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ) που είναι κάτοχοι θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας ή έγκυρης άδειας διαμονής εκδοθείσας από κράτος-μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ (εξαιρούνται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία) ή την Ελβετία, μπορούν να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ 265/2010 (25/3/2010) και 562/2006 (15/3/2006).

• Kάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, σύμφωνα τη Συνθήκη των ΗΕ της 28ης Ιουλίου 1951 αναφορικά με τους Πρόσφυγες, δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από κράτος-μέλος της Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και Ισλανδίας) ή από κράτος που απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 539/2001 του Συμβουλίου σύμφωνα με την τροποποίησή του.

• Κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται σε ανιθαγενείς σύμφωνα με τη Συνθήκη που αναφέρεται στην Κατάσταση Ανιθαγενών Ατόμων της 28ης Σεπτεμβρίου 1954, δεν χρειάζονται θεώρηση αν τα έγγραφα έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από κράτος-μέλος της Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και Ισλανδίας) και οι κάτοχοι των εγγράφων διαμένουν σε αυτό το κράτος-μέλος.

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και ανιθαγενή άτομα ή άλλα άτομα που δεν έχουν την υπηκοότητα καμίας χώρας, διαμένουν σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος-μέλος (Κανονισμός της ΕΕ 1932/2006 της 21.12.2006).


Κατάλογος χωρών των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για παραμονή μέχρι 90 μέρες, νοουμένου ότι είναι καλόπιστοι επισκέπτες:

Ι. Κράτη
* Μόνο για κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων 


ΕΔΠ: Ειδικές Διοικητικές Περιοχές της Λαικής Δημοκρατίας της ΚίναςΙΙ. 
Εδαφικές Οντότητες και Αρχές
73. Ταϊβάν


ΙV. 
Πρόσθετες κατηγορίες ατόμων τα οποία ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου
1. Κάτοχοι Διπλωματικών διαβατηρίων της Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Κατάρ.
2. Κάτοχοι Διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων της Αρμενίας, Κίνας, Κόστα Ρίκα, Γεωργίας, Ιράν, Ιορδανίας, Καζακστάν, Μογγολίας, Μολδαβίας, Ρωσίας, Σερβίας, Σεϋχελλών και Ουκρανίας.
3. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών διαβατηρίων της Αιγύπτου, Λιβάνου, Κουβέιτ, Συρίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
4. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Επίσημων διαβατηρίων της Κολομβίας, Κούβας, Ινδίας, Μεξικού και Παναμά.
5. Κάτοχοι Διπλωματικών και Επίσημων διαβατηρίων της Νότιας Κορέας.
6. Kάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου, Μολδαβίας και Σερβίας.
7. Όλα τα πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών.
8. Το πλήρωμα και οι συνοδοί σε πτήσεις επείγουσας ανάγκης ή πτήσεις διάσωσης και άλλοι βοηθοί σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος.
9. Τα πληρώματα πλοίων που ταξιδεύουν σε διεθνή ύδατα.
10. Οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
11. Μαθητές υπήκοοι τρίτων χωρών που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι οι οποίοι κατοικούν σε τρίτη χώρα που κατονομάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ και ταξιδεύουν στα πλαίσια σχολικής εκδρομής ως μέλη ομάδας μαθητών, συνοδευόμενοι από δάσκαλο του εν λόγω σχολείου.
12. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εργασίας που εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
13. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια παραμονής που εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
14. Όλα τα πρόσωπα που κατέχουν έγκυρο τίτλο διαμονής που εκδόθηκε από κράτος μέλος της ΕΕ (εκτός ΗΒ και Ιρλανδίας) συμπεριλαμβανομένης Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λιχτενστάιν.
15. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια ως φοιτητές.


Αίτηση για Θεώρηση Εισόδου και Απαιτούμενα Έγγραφα


1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Όμως, κατ'εξαίρεση για άτομα που διαμένουν σε απόσταση πέραν των 300χλμ από την Πρεσβεία, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με συστημένη/καταχωρημένη παράδοση, εσωκλείοντας συστημένο φάκελο ειδικής παράδοσης (αξία γραμματοσήμων 80 SEK) με διεύθυνση επιστροφής για την ασφαλή επιστροφή του διαβατηρίου και των εγγράφων.

2. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου)

3. Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου.

4. Το εθνικό διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης.

5. Η άδεια διαμονής στη χώρα προέλευσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστο τρεις μήνες πέραν της ισχύος της προτεινόμενης περιόδου παραμονής στην Κύπρο.

6. Προκαταρτική κράτηση ή Δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων (ταξίδι μετ’ επιστροφής με καθορισμένες ημερομηνίες) είναι απαραίτητα. Τα εισιτήρια δεν θα πρέπει να αγοράζονται προτού εκδοθεί η θεώρηση.

7. Κράτηση ξενοδοχείου εκ των προτέρων η οποία να αποστέλλεται με φαξ από τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου.

8. Αν η επίσκεψη γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία.

9. Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να παρουσιάζεται επιστολή πρόσκλησης από αυτούς με πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο (συχνά, με πιστοποιημένο έντυπο Ανάληψης Ευθύνης δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το άτομο που φιλοξενεί).

10. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο, π.χ. τραπεζικές καταστάσεις, ή ταξιδιωτικές επιταγές (πιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν δεκτές ως συμπληρωματικές των τραπεζικών καταστάσεων και μόνο με πρόσφατη κατάσταση η οποία να επιβεβαιώνει το πιστωτικό όριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μετρητά δεν θεωρούνται ως αποδεκτή απόδειξη).

11. Πρόσφατη (λιγότερο του ενός μηνός) επίσημη επιστολή από τον εργοδότη, απευθυνόμενη στην Πρεσβεία με αποδείξεις σχετικά με τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό. Αν ο αιτητής είναι αυτοεργοδοτούμενος, απαιτείται επιστολή από το δικηγόρο, το λογιστή ή τον τραπεζίτη. Αν ο αιτητής είναι φοιτητής, απαιτείται πρωτότυπη επιστολή από την σχολή ή το Πανεπιστήμιο, απευθυνόμενη στην Πρεσβεία, που να επιβεβαιώνει το καθεστώς /παρουσία και τη διάρκεια του κύκλου σπουδών.

12. Η Πρεσβεία μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στην Κύπρο, από το άτομο που θα τον φιλοξενήσει, προς κάλυψη των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού. Οι Τραπεζικές Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται για το ποσό των:
• €854 για επισκέπτες από τη Σρι Λάνκα, τις Φιλιππίνες, την Κίνα και άλλες Ασιατικές χώρες
• €515 για επισκέπτες από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και από άλλες Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.
• €341 για επισκέπτες από τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

13. Το κόστος της αίτησης είναι:

Στις 28/05/2019, βάσει των ενταξιακών της δεσμεύσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε δήλωση ετοιμότητας για ένταξη στο Χώρο Σένγκεν.

Σε συνέχεια Αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2019 καθώς και σχετικών συστάσεων που ακολούθησαν, για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο Σένγκεν και πλήρη εφαρμογή του Άρθρου 16 του Κώδικα Θεωρήσεων, από 1η Δεκεμβρίου 2022 τα τέλη θεωρήσεων εισόδου αυξάνονται ως εξής:
 
Τύποι Θεώρησης Τέλος (ευρώ)
Θεώρηση Διέλευσης μέσω Αερολιμένα (category A)  80
Θεώρηση βραχείας διαμονής μονής και πολλαπλών εισόδων (1-90 μέρες) (Category C)  80
Παιδιά μεταξύ 6-12 ετών   40
Παιδιά κάτω των 6 ετών  0
Θεώρηση που εκδίδεται στα σύνορα (Category C)  80
Υπήκοοι των χωρών:
Αλβανία⃰, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη*, Γεωργία⃰, Μολδαβία*, Μαυροβούνιο*, Βόρεια Μακεδονία⃰, Σερβία⃰, Ουκρανία⃰  
35
* Τέλος θεώρησης μόνο για κατόχους μη βιομετρικών διαβατηρίων

Οι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου

Η θεώρηση εισόδου (γνωστή και ως ‘βίζα’) είναι άδεια που εκδίδεται σε αλλοδαπούς επισκέπτες για σκοπούς εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για βραχείας (μικρότερης των 90 ημερών) ή και μακράς (μέχρι ένος έτος) διάρκειας παραμονή. Οι θεωρήσεις εισόδου που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εθνικής ισχύος, δίδουν δηλαδή το δικαίωμα στον κάτοχο για είσοδο μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα είδη θεωρήσεων και τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από αλλοδαπούς επισκέπτες, καθώς και για το πώς μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση στην πλησιέστερη Διπλωματική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας (ή στο Κέντρο Θεωρήσεων στο οποίο θα σας παραπέμψει η Αποστολή).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν από τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας, και ορισμένοι Επίτιμοι Πρόξενοι και Προξενεία της Κύπρου στο εξωτερικό είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αιτήσεις και να εκδίδουν θεωρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντοτε χρήσιμο και συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν εκ των προτέρων με την Πρεσβεία ή το Προξενείο όπου σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για λήψη περαιτέρω πληροφοριών και για καθοδήγηση.

Παράκληση όπως πριν υποβληθεί η αίτηση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου, επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία στο τηλ. +46 8 24 50 08.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα του υπουργείου μας:

Εδώ https://mfa.gov.cy/el/visa-information/

Σημαντικές πληροφορίες:


Οι κανονισμοί εισόδου έχουν εφαρμογή μόνον στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατοχή διαβατηρίου είναι αναγκαία, εκτός από τους κατόχους:

• Ταξιδιωτικών εγγράφων (Laissez-Passer) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
• Εγγράφων που εκδίδονται σε απάτριδα άτομα και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αρνείται την είσοδο σε:

• Κατόχους «διαβατηρίων» που εκδίδονται παράνομα από την αποσχιστική οντότητα, την ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ("TRNC").

• Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί κράτος–μέλος της ΕΕ από 1.5.2004 και μέλος του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από ολόκληρη την Διεθνή Κοινότητα δια των Ψηφισμάτων 541/83 και 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός δεν αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.

• Προς το παρόν, οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτονται τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.

• Η παραμονή σε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχεία στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, σας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο λήψης πιθανών νομικών μέτρων εκ μέρους των νόμιμων ιδιοκτητών.

• Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Κύπρο μέσω των παράνομων / κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών (δηλ. όλων των αεροδρομίων και λιμανιών στις κατεχόμενες περιοχές), ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, προτρέπεστε να ταξιδεύετε μέσω των αναγνωρισμένων σημείων εισόδου (υπό τον όρο ότι σας έχει εκδοθεί θεώρηση εισόδου), προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα. Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κύπρο είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω άλλου λιμανιού ή αεροδρομίου στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη.

------------------------------------------------------------------------------------
Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N-VIS)

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτίωση και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος χρησιμοποιεί ένα σύστημα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (N.VIS) για τη συλλογή και επεξεργασία αιτήσεων θεώρησης εισόδου.

Τι είναι το VIS;
Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N.VIS) επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να επεξεργάζεται δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό, το N.VIS συνδέεται με τον Stop-List της αστυνομίας. Σε αυτό το στάδιο, 38 πρεσβείες και προξενεία χρησιμοποιούν το N.VIS.

Ποιος είναι ο σκοπός του VIS;
(α) Το N.VIS επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να ελέγχει εάν o αιτών θεώρηση αίναι χαρακτηρισμένος ως ανεπιθύμητος μετανάστης στον κατάλογο Stop-List.
(β) Παρέχει τη δυνατότητα στους ελεγκτές εισόδου να επαληθεύουν ότι ο κάτοχος θεώρησης είναι και ο δικαιούχος του.
(γ) Βοηθά στην πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;
Οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Σε ορισμένες χώρες, οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (ESP) οι οποίοι τις διαβιβάζουν στη συμβαλλόμενη τοπική Κυπριακή Πρεσβεία / Προξενείο. Μόλις καταχωρηθούν τα στοιχεία του αιτούντος στο N.VIS, διεξάγονται διάφοροι έλεγχοι, μεταξύ άλλων, για να διαπιστωθεί εάν ο αιτών είναι καταχωρημένος στον Stop-List κατάλογο ως ανεπιθύμητος μετανάστης. Εφόσον περάσουν όλοι έλεγχοι, η θεώρηση χορηγείται στον αιτούντα.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο VIS;
Πρόσβαση στα δεδομένα του VIS έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης. Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης θεωρήσεων (η Αστυνομία) μπορούν να χρησιμοποιούν το VIS για να εξετάσουν τις αιτήσεις στα σημεία εισόδου ή / και για παράταση ισχύος της Visa στα Επαρχιακά Γραφεία Μετανάστευσης της Αστυνομίας.
Οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας έχουν πρόσβαση στο σύστημα του VIS για τον έλεγχο της αυθεντικότητας της θεώρησης.

Νομικό υπόβαθρο
Οι κύριες πράξεις που αποτελούν το νομικό πλαίσιο του N.VIS είναι:
• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το VIS και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής (κανονισμός VIS), ΕΕ L 218 της 13.8.2008, Π. 60.
• Απόφαση 2008/633 / ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση του VIS από τις ορισθείσες αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπόλ για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 129.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου στο VIS;
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων - GDPR) και από την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα του N.VIS περιορίζεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων N.VIS περιορίζεται σε εκείνη που είναι απολύτως αναγκαία, κατάλληλη και αναλογική για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αν και το VIS δεν είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα δεδομένα του στο VIS. Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων γι 'αυτόν και να διαγραφούν παράνομα καταγραμμένα δεδομένα.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα N.VIS εποπτεύεται από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Κάθε άτομο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο N.VIS:
• το δικαίωμα να ενημερωθεί σχετικά με τα δεδομένα που το αφορούν στο VIS,
• το δικαίωμα να ζητηθεί η διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν στο VIS,
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος μπορεί να συμβουλεύει τους αιτούντες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση dpo@mfa.gov.cy.


-----------------------------------------------------------------------------ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)2018, οι οποίοι ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτείνονται και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο με βάση το Νόμο καθορίζεται ως ‘’υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων’’, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και πρόνοιες της Νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως δημόσιας αρχής, το Υπουργείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικούς ή χειρόγραφους φακέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες της ημεδαπής νομοθεσίας, του Δικαίου της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων. Ο σκοπός επεξεργασίας που διενεργεί το Υπουργείο συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δράσης του:
- Χορήγηση προξενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της προξενικής προστασίας,
- Συνεργασία με τις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο και λειτουργία και δράση των Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό,
- Πιστοποίηση εγγράφων,
- Έκδοση θεωρήσεων για είσοδο στη Δημοκρατία,
- Βιντεοσκοπήσεις κλειστού κυκλώματος (CCTV) στην κεντρική Διοίκηση και στις Αποστολές στο εξωτερικό για σκοπούς ασφάλειας.

Το Υπουργείο μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε τρίτα μέρη. Αυτό γίνεται στη βάση των προνοιών του Νόμου. Για παράδειγμα το Υπουργείο μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τρίτα κράτη για σκοπούς προξενικής προστασίας ή χορήγησης προξενικών υπηρεσιών ή στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Το Υπουργείο τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς δράσης του ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σαν υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής σχετικού αιτήματος εάν :
• Επιθυμείτε να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο.
• Επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
• Επιθυμείτε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
• Επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mfa.gov.cy ή στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση.
Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat List of hotels situated in the Turkish occupied part of Cyprus.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NEW Assumption of Responsibility.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NEW Refusal Form.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NEW VISA APPLICATION FORM.pdfΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange