Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Αποκήρυξη / Αποστέρηση Κυπριακής Υπηκοότητας

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Αποκήρυξη / Αποστέρηση Κυπριακής Υπηκοότητας


Αίτηση για αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας (τύπος Μ130) μπορεί να υποβάλει Κύπριος πολίτης νοουμένου ότι είναι ενήλικας (άνω των 18 ετών) πλήρους ικανότητας και έχει επίσης την υπηκοότητα οποιασδήποτε ξένης χώρας.


Συνοδευτικά έγγραφα:

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος / αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή / και πιστοποιητικού απόκτησης υπηκοότητας ξένης χώρας της οποίας κατέχει επίσης την υπηκοότητα

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 30 ευρώ

• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ.


Της κυπριακής υπηκοότητας μπορεί να αποστερηθεί Κύπριος πολίτης, ο οποίος απέκτησε την υπηκοότητα με Εγγραφή ή Πολιτογράφηση, εάν αποδειχθεί ότι η Εγγραφή ή Πολιτογράφηση επιτεύχθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων. Η απόφαση για αποστέρηση της υπηκοότητας λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word M130 English.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word M130 Greek.docΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange