Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο Εθνικά Δελτία Ταυτότητας

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Εθνικά Δελτία Ταυτότητας


Οι Σουηδικές εθνικές ταυτότητες θεωρούνται έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα από την Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς εισόδου στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν την εθνικότητα και φωτογραφία του κατόχου, καθώς και ημερομηνία λήξης.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Σουηδικής Αστυνομίας.ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange