Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Εξαίρεση από τη Στρατιωτική Θητεία για Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Εξαίρεση από τη Στρατιωτική Θητεία για Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση εξαίρεσης και για έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής


- Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον είναι ενήλικος.

- Πρόσφατο πιστοποιητικό ατομικών στοιχείων στα αγγλικά (personbevis) με ημερ. άφιξης/αναχώρησης στην/από Σουηδία (personbevis med flyttning till/från Sverige), για τον αιτούντα, τον πατέρα του και τη μητέρα του. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία διαζυγίου καθώς και ποιος έχει τη γονική μέριμνα του αιτούντα από την ημερομηνία του διαζυγίου μέχρι την ενηλικίωσή του. (Προσοχή! Τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από σουηδική αρχή, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, να είναι υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο λειτουργό της και δεόντως επικυρωμένα από συμβολαιογράφο (notarius publicus) που να φέρουν τη σφραγίδα “Apostille”).

- Αντίγραφο διαβατηρίου αιτητή

- Αντίγραφο διαβατηρίου γονέων καθώς και δελτίου ταυτότητας του Κύπριου γονέα

- Μετά την υποβολή πλήρους αίτησης, εκδίδεται από την Πρεσβεία στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής. Για την πληρωμή του χαρτοσήμου που επικολλάται στο εν λόγω πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά ισότιμο με €8,54 ποσό σε σουηδικές κορώνες (περίπου 80 SEK) ανάλογα με τη μηνιαία ισοτιμία.

- Η αίτηση μαζί με το Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδει το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Eναλλακτικά, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ήδη στο εξωτερικό, η αίτηση διαβιβάζεται από την Πρεσβεία στο Υπουργείο Άμυνας, το οποίο εφόσον εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό, το αποστέλλει στη συνέχεια στη διεύθυνση του αιτητή στο εξωτερικό.

Συνεπώς, οι απόδημοι που έχουν εξαιρεθεί υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, παρουσιάζουν κατά την αναχώρησή τους από την Κύπρο το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης, νοουμένου ότι η διαμονή τους στην Κύπρο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την άφιξή τους. Πέραν διαμονής τριών μηνών στην Κύπρο, χρειάζονται Άδεια Εξόδου από το Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Εξόδου του Υπουργείου Άμυνας στη Λευκωσία.

Απόδημοι στρατεύσιμης ηλικίας 15-26, θα πρέπει, εκτός από το Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής που εξασφαλίζουν από την Πρεσβεία, να εξασφαλίζουν πριν από την αναχώρησή τους από την Κύπρο, ειδική Άδεια Εξόδου από το Υπουργείο Άμυνας ή τα επαρχιακά στρατολογικά γραφεία.Στοιχεία Επικοινωνίας:


Υπουργείο Άμυνας
Εμμανουήλ Ροΐδη 4,
1432 Λευκωσία
Tel.(Exit Permits, Deferments, Exemptions): +357 22 807542-3
Fax:+357 22 362605
Email: defense@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.mod.gov.cy


Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας – Κερύνειας - Μόρφου: Τηλ.22417131 

Στρατολογικά Γραφεία Λάρνακας - Αμμοχώστου: Τηλ.24411302 


Στρατολογικά Γραφεία Λεμεσού: Τηλ.25413367 


Στρατολογικά Γραφεία Πάφου: Τηλ.25413916Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Application for Military Exemption.pdfΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange