PrintarePrintare Close Close Republica Cipru
Formulare/documente

- Acordare de Vizã de intrare
- Emiterea documentului de cãlãtorie
- Dobândirea cetãțeniei cipriote
- Revocarea/Privarea de cetãțenie cipriotã
- Ajutor în caz de deces în strãinãtate
- Scutire de Serviciu Militar pentru Rezidenti Permanenți în Strãinãtate
- Certificat de Naștere Consular

_____________________________________________
© 2017 - 2023 Republica Cipru,
Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada Republicii Cipru la București