Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Προσωπικό

κος Δημήτρης Δημητρίου
Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής

κα Μελίνα Σάββα
Γραμματέας Α, Πρόξενος

κα Άντρη Κατωμονιάτου Ιακώβου
Εμπορικός Σύμβουλος

Σχης (ΥΠ) Χριστόδουλος Λιασίδης
Ακόλουθος Άμυνας
Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

investment

ypex

government

pio