Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη

Ταξιδιωτικές πληροφορίες για ΚύπριουςΑπό την Τρίτη 31/3/2020 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για εγγραφή Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό, με την ονομασία connect2cy και απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό να εγγραφούν το συντομότερο μέσω της ιστοσελίδας www.connect2cy.gov.cy


Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η εγγραφή στην πλατφόρμα όλων των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα του Υπουργείου Εξωτερικών να χαρτογραφήσει με ακρίβεια την παρουσία Κυπρίων σε κάθε γωνιά της Γης και να είναι σε θέση στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε να παράσχει, με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο, προξενική αρωγή στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ανάγκη, μέσω και του δικτύου των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.


Με τη λειτουργία της νέας, σύγχρονης πλατφόρμας, που έχει επισπευσθεί λόγω της κρίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών εγκαθιδρύει ένα κανάλι άμεσης επικοινωνίας με τους χρήστες, με στόχο την επανασύνδεση των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό με την πατρίδα και την άμεση ενημέρωσή τους για σημαντικά θέματα που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν.


Η πλατφόρμα connect2cy έχει σχεδιαστεί εξαρχής σε ευέλικτη και δυναμική βάση και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαχείρισης κρίσεων στην εποχή. ❗Οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύον για οποιοδήποτε λόγο ή διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο «ΟΙΚΑΔΕ» για να καταχωρούν εθελοντικά στοιχεία του ταξιδιού τους. Αποτελεί ένα εργαλείο προς υποβοήθηση του έργου του Υπουργείο Εξωτερικών στην περίπτωση ανάγκης για εντοπισμό, επικοινωνία και τυχόν παροχή προξενικής βοήθειας Κυπρίων πολιτών ενόσω βρίσκονται στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο «ΟΙΚΑΔΕ» θα τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης από Υπουργείο Εξωτερικών βάσει των προνοιών του πρεί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου.Σύστημα Εγγραφής Κυπρίων στο Εξωτερικό - "OIKAΔΕ"
No documents found


Σύστημα εγγραφής Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό -

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Cyprus on Film

Peri Kuprou

Higher Education

Cyprus Weather

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

CTO

KYPE