Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη

Πληροφορίες για ξένους επισκέπτες στην Κύπρο


Γενικές πληροφορίες

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη νόμιμη και αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί-μέλος της ΕΕ από την 1.5.2004, όπως επίσης και μέλος του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Η λεγόμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, μέσω των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541/83 και 550/84. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.

Σήμερα, οι ξένοι επισκέπτες που επισκέπτονται τις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.

Η διαμονή σε ιδιοκτησία Ελληνο-κυπρίων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία αποτελεί αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, ενέχει τον κίνδυνο λήψης νομικών μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών.

Ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω παράνομων/ κλειστών αερολιμένων και λιμένων (δηλαδή όλα τα αεροδρόμια και λιμάνια στις κατεχόμενες περιοχές), παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία/ εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να ταξιδεύετε μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων (δεδομένου ότι σας έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου). Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν τα νόμιμα σημεία εισόδου στη χώρα. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω οποιουδήποτε άλλου λιμένος ή αερολιμένος στις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές) είναι παράνομη.

Υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να αιτούνται και να εξασφαλίζουν θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα ή θεώρηση εισόδου, η ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, ως επισκέπτες για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή. Η υποχρέωση θεώρησης για είσοδο στην Κύπρο αίρεται, με βάση τους Κανονισμούς της ΕΕ, για τους πολίτες ορισμένων χωρών.

Θεώρηση μονής εισόδου ή πολλαπλών εισόδων βραχείας διάρκειας: Αυτή η θεώρηση επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών που προτίθενται να διαμείνουν στην Κύπρο για λόγους άλλους από τη μετανάστευση, Η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών από τη μέρα πρώτης εισόδου. Ως γενικότερος κανόνας, αναφέρεται πως η εν λόγω θεώρηση μπορεί να είναι για μία είσοδο ή για περισσότερες. Στην περίπτωση που υπήκοοι τρίτων χωρών ταξιδεύουν συχνά στην Κύπρο, για παράδειγμα, λόγω εργασίας, οι θεωρήσεις μπορεί να εκδοθούν πολλαπλών εισόδων θεωρήσεις βραχείας διάρκειας νοουμένου ότι η συνολική διάρκεια διαμονής δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα: Αυτή η θεώρηση επιτρέπει σε υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδέψουν από μία Τρίτη χώρα σε μία άλλη να διέλθουν μέσω των διεθνών ζωνών των ανοικτών για διεθνή διέλευση αερολιμένων της Κύπρου. Η θεώρηση μπορεί να εκδοθεί για μία, δύο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για περισσότερες διελεύσεις, νοουμένου ότι η διάρκεια για κάθε μία διέλευση δεν ξεπερνά τις πέντε ημέρες, ότι η είσοδος του κατόχου στο Κράτος τελικού προορισμού θεωρείται εγγυημένη και ότι το δρομολόγιο που ακολουθείται η διέλευση μέσω Κύπρου είναι συνηθισμένη.

Θεωρήσεις μακράς διαρκείας: Θεωρήσεις που επιτρέπουν την παραμονή για περίοδο πέραν των τριών μηνών για τους ακόλουθους λόγους:

Α. Εργασία
Β. Φοίτηση

Κατάλογος χωρών οι πολίτες των οποίων χρειάζονται να κατέχουν εθνική θεώρηση για είσοδο στην Κύπρο

. AFGHANISTAN
2. ALBANIA*
3. ALGERIA
4. ANGOLA
5. ARMENIA
6. AZERBAIJAN
7. BAHRAIN
8. BANGLADESH
9. BELARUS
10. BELIZE
11. BENIN
12. BHUTAN
13. BOLIVIA
14. BOSNIA-HERZEGOVINA
15. BOTSWANA
16. BURKINA FASO
17. BURMA/MYANMAR
18. BURUNDI
19. CAMBODIA
20. CAMEROON
21. CAPE VERDE
22. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
23. CHAD
24. CHINA
25. COMOROS
26. CONGO
27. COTE D’ INVOIRE
28. CUBA
29. DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
30. DJIBOUTI
31. DOMINICAN REPUBLIC
32. ECUADOR
33. EGYPT
34. EQUATORIAL GUINEA
35. ERITREA
36. ETHIOPIA
37. FIJI
38. GABON
39. GAMBIA
40. GEORGIA
41. GHANA
42. GUINEA
43. GUINEA-BISSAU
44. GUYANA
45. HAITI
46. INDIA
47. INDONESIA
48. IRAN
49. IRAQ
50. JAMAICA
51. JORDAN
52. KAZAKHSTAN
53. KENYA
54. KUWAIT
55. KYRGYZSTAN
56. LAOS
57. LEBANON
58. LESOTHO
59. LIBERIA
60. LIBYA
61. MADAGASCAR
62. MALAWI
63. MALDIVES
64. MALI
65. MAURITANIA
66. MOLDOVA*
67. MONGOLIA
68. MOROCCO
69. MONTENEGRO*
70. MOZAMBIQUE
71. NAMIBIA
72. NAURU
73. NEPAL
74. NIGER
75. NIGERIA
76. NORTH KOREA
77. NORTHERN MARIANAS (ISLANDS)
78. OMAN
79. PAKISTAN
80. PALAISTINIAN NATIONAL AUTHORITY
81. PAPUANEW GUINEA
82. PHILIPPINES
83. QATAR
84. RUSSIA
85. RWANDA
86. SAO TOME AND PRINCIPE
87. SAUDI ARABIA
88. SENEGAL
89. SERBIA*
90. SIERRA LEONE
91. SOLOMON ISLANDS
92. SOMALIA
93. SOUTH AFRICA
94. SOUTH SUDAN
95. SRI LANKA
96. SUDAN
97. SURINAM
98. SWIZILAND
99. SYRIA
100. TAJIKISTAN
101. TANZANIA
102. THAILAND
103. TOGO
104. TUNISIA
105. TURKEY
106. TURKMENISTAN
107. UGANDA
108. UKRAINE
109. UZBEKISTAN
110. VIETNAM
111. YEMEN
112. ZAMBIA
113. ZIMBABWE

Κατάλογος χωρών οι πολίτες των οποίων δεν χρειάζονται να κατέχουν θεώρηση για είσοδο στην Κύπρο
1. ALBANIA*
2. ANDORA
3. ANTIGUA AND BARBUDA
4. ARGENTINA
5. AUSTRALIA
6. AUSTRIA
7. BAHAMAS
8. BARBADOS
9. BELGIUM
10. BERMUDA
11. BOSNIA-HERZEGOVINA*
12. BRAZIL
13. BRUNEI DARUSSALAM
14. BULGARIA
15. CANADA
16. CHILE
17. COLOMBIA
18. COSTA RICA
19. CROATIA
20. CZECH REPUBLIC
21. DENMARK
22. DOMINICA
23. ESTONIA
24. FINLAND
25. FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA*
26. FRANCE
27. GERMANY
28. GREECE
29. GRENADA
30. GUATEMALA
31. HOLY SEE
32. HUNGARY
33. ICELAND
34. IRELAND
35. ISRAEL
36. ITALY
37. JAPAN
38. KIRIBATI
39. LATVIA
40. LIECHTENSTEIN
41. LITHUANIA
42. LUXEMBOURG
43. MALAYSIA
44. MALTA
44. MARSHALL ISLANDS
46. MAURITIUS
47. MEXICO
48. MICRONESIA
49. MOLDOVA*
50. MONACO
51. MONTENEGRO*
52. NETHERLANDS
53. NEW ZEALAND
54. NICARAGUA
55. NORWAY
56. ONDURAS
57. PALAU
58. PANAMA
59. PARAGUAY
60. PERU
61. POLAND
62. PORTUGAL
63. ROMANIA
64. SAMOA
65. SAINT LUCIA
66. SAINT KITTS AND NEVIS
67. SAIN VINCENT AND THE GRENADINES
68. SALVADOR
69. SAN MARINO
70. SERBIA*
71. SEYCHELLES
72. SINGAPORE
73. SLOVAKIA
74. SLOVENIA
75. SOUTH KOREA
76. SPAIN
77. SWEEDEN
78. SWITZERLAND
79. TIMORE-LESTE
80. TONGA
81. TRINIDAD AND TOBAGO
82. UNITED ARAB EMIRATES
83. UNITED KINGDOM
84. UNITED STATES OF AMERICA
85. URUGUAY
86. VANUATU
87. VENEZUELA

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ:

Χονγκ Κονγκ
Μακάο

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

British nationals (Overseas)
British overseas territories citizens (BOTC) British overseas citizen (BOC) British protected persons (BPP) British subjects (BS)

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

Ταϊβάν


*Μόνο για κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων

ΕΔΠ: Ειδικές Διοικητικές Περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Κατάλογος χωρών οι πολίτες των οποίων χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα


1. AFGHANISTAN
2. BANGLADESH
3. DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
4. ERITHREA
5. ETHIOPIA
6. GHANA
7. IRAN
8. IRAQ
9. NIGERIA
10. PAKISTAN
11. SOMALIA
12. SRI LANKA
13. TURKEY

Έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση θεώρησης:

1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από όλους ανεξαρτήτως εθνικότητας.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Ωστόσο, αιτούντες που διαμένουν περισσότερο από 200 μίλια ή 300 χλμ μακρία από το Προξενείο μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με συστημένη επιστολή.

3. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με φωτογραφία μεγέθους διαβατήριου.

4. Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τρεις μήνες περισσότερο από την ημερομηνία λήξης της αιτούμενης θεώρησης. Συνίσταται όπως οι αιτούντες θεώρηση κατέχουν διαβατήριο με ισχύ πέραν των 6 μηνών από την περίοδο της προτιθέμενης παραμονής.


6. Κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου με καθορισμένες ημερομηνίες. Τα εισιτήρια δεν πρέπει να αγοράζονται προτού εκδοθεί η θεώρηση

7. Κράτηση ξενοδοχείου.

8. Αν το ταξίδι γίνεται για σκοπούς εργασίας, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία/ίδρυμα.

9. Αν το ταξίδι γίνεται για επίσκεψη σε φίλους/συγγενείς, πρέπει να παρουσιαστεί μια επιστολή πρόσκλησης από το φίλου/συγγενή με τους διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο. Επίσης, μια τραπεζική εγγύηση, με ισχύ για δέκα χρόνια πατήστε Μετανάστευση και Ελεύθερη διακίνηση στην ΕΕ εκδοθείσα στο όνομα του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Το πρωτότυπο της τραπεζικής εγγύησης πρέπει να υποβληθεί στο προαναφερθέν Τμήμα, ενώ ένα αντίγραφο του, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά έγγραφα της αίτησης θεώρησης.

10. Απόδειξη επαρκών οικονομικών πόρων/μέσων, τόσο για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής όσο και επιστροφής στη χώρα ιθαγένειας του αιτητή/αιτήτριας ή στη χώρα συνήθους διαμονής, ή για τη διέλευση προς τρίτη χώρα από την οποία κατέχει έγκυρη θεώρηση ή άδεια παραμονής (3 μηνών τραπεζικών λογαριασμών, αποταμιεύσεις).
11. Απόδειξη/ Αποδεικτικά στοιχεία/ τεκμήριο απασχόλησης αιτητή/αιτήτριας, δηλαδή την πιο πρόσφατη φορολογική δήλωση, βεβαίωση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου του εργοδότη, πλήρης διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, κωδικού περιοχής) όσον αφορά στη θέση ή επάγγελμα αιτητή/αιτήτριας, το εισόδημα, τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης, επιστολή των εγκεκριμένων αδειών απουσίας υπογραμμένη από τον εργοδότη ή απόδειξη εγγραφής και εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας του αιτητή/αιτήτρια (για αυτοεργοδοτούμενους) στη χώρα διαμονής, π.χ. φόρου εισοδήματος, τραπεζικές βεβαιώσεις, έγγραφα λογαριασμών της εταιρίας, κ.α.

12. Ανήλικοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες, που θα εξουσιοδοτούν/επιτρέπουν στον ανήλικο/η να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ του ανήλικου και του/των προσώπου/ων που εξουσιοδοτούν (αποδεκτά έγγραφα: αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του κάθε γονέα, συνοδευόμενο από αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του/της ανήλικου/ης στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των γονέων, πιστοποιητικό θανάτου, όπου ισχύει, και, στην περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας, ένα αντίγραφο δικαστικού εγγράφου που να το πιστοποιεί).


Προσοχή
Θεώρηση σημαίνει εξουσιοδότηση εξουσιοδότηση που χορηγείται
ενόψει διέλευσης από την Κύπρο ή πρόθεση παραμονής. Η κατοχή έγκυρης θεώρησης εισόδου δεν παρέχει στον κάτοχο της το απόλυτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει / παρουσιάσει ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία κατά την άφιξη.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat National Visa Information System (N-VIS).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PRIVACY NOTICE.pdf


No documents found


Σύστημα εγγραφής Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό -

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Cyprus on Film

Peri Kuprou

Higher Education

Ιnternational Gender Champions

Cyprus Weather

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

CTO

KYPE