Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη

Ανακοινώσεις


ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ

11/06/2021
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ/MONIMH ANTIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Καθήκοντα και ευθύνη:
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την Πρέσβη/Mόνιμη Αντιπρόσωπο και το Διπλωματικό Προσωπικό
Διαχείριση αλληλογραφίας, οργάνωση ταξιδίων και συναντήσεων Πρέσβη
Xειρισμός θεμάτων πρωτοκόλλου για τον Αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής και το Διπλωματικό Προσωπικό
Διασφάλιση της ομαλής ροής πληροφοριών μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Διπλωματικής Αποστολής
Διασφάλιση της ομαλής ορής πληροφοριών μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Διπλωματικής Αποστολής
Ταξινόμηση και διανομή της καθημερινής αλληλογραφίας


Προσόντα και ικανότητες:
Πολύ καλές οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
Γραμματειακές/διοικητικές δεξιότητες
Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
Υψηλό επίπεδο ευθυκρισίας και διακριτικότητας
Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, MS Office (Word, Excel, MS-Outlook Calendar)
Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα


Μισθός:

Eτήσιος μεικτός μισθός €30,793 (€2,199.50 x14)Oι ενδιαφέρομενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: verwaltung@cyprusembassy.at .Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιουλίου 2021.


Επισημαίνεται ότι η Πρεσβεία/Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη, θα προβεί σε επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Μόνο όσοι θα επιλεγούν για τη διαδικασία συνέντευξης θα ενημερωθούν.
Σύστημα εγγραφής Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό -

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Cyprus on Film

Peri Kuprou

Higher Education

Ιnternational Gender Champions

Cyprus Weather

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

CTO

KYPE