Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Συνήθεις Ερωτήσεις


COVID-19 Destination Protocol, Cyprus – updated 21st May 2021
COVID-19 Destination Protocol Cyprus -21 May 21.pdfCOVID-19 Destination Protocol Cyprus -21 May 21.pdf

  Α. Χάθηκαν / κλάπηκαν τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα. Πώς θα ταξιδεύσω πίσω στον προορισμό μου? Τι πρέπει να πράξω;

  Κατά πρώτο λόγο πρέπει να γίνει καταγγελία στην αστυνομία για την απώλεια ή κλοπή. Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία ή Επίτιμο Προξενείο για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

  Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση Μ9, καταβάλλοντας το αντίτιμο των €20 ευρώ. Με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν αντίγραφο της καταγγελίας στην αστυνομία, μία φωτογραφία διαβατηρίου και αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

  Σημειώνεται ότι το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (Πάσο - Laissez Passer) εκδίδεται μόνο για τη επιστροφή του κατόχου του στην Κύπρο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του Laissez Passer επιθυμεί να ταξιδεύσει σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ, τότε η έγκριση εισόδου επαφίεται από τις εκάστοτε αρχές.

  Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ορισμένες εταιρείες χαμηλού κόστους δύναται να προβάλουν προσκόμματα στους κατόχους προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, εφόσον η κράτηση του εισιτηρίου έγινε με διαφορετικό ταξιδιωτικό έγγραφο.


  Β. Χρειάζομαι θεώρηση εισόδου για την Κυπριακή Δημοκρατία;

  Στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να εισέλθουν χωρίς θεώρηση εισόδου οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

  1. Ευρωπαίοι πολίτες
  2. Κάτοχοι ενεργοποιημένης θεώρησης Schengen
  3. Κάτοχοι κάρτας μόνιμης ή προσωρινής διαμονής των κρατών μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λιχνενστάιν, πλην Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας οι οποίες εξαιρούνται). Κανονισμός 265/10.
  4. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίες βρίσκονται στον θετικό κατάλογο της ΕΕ και δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για την ΕΕ.


  Γ. Μπορώ να οδηγήσω στην Κύπρο με άδεια οδήγησης της χώρας μου;

  Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο με την άδεια οδήγησης της χώρας τους, μέχρι περίοδο 185 ημερών, μετά από την οποία μπορούν να την ανταλλάξουν με κυπριακή άδεια ίσης αξίας και εγκυρότητας.

  Πολίτες τρίτων κρατών μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο με την άδεια οδήγησης της χώρας τους, μέχρι περίοδο 30 ημερών

  Κάτοχοι διεθνούς άδειας οδήγησης μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο μέχρι τη λήξη της.Σχετικά Αρχεία:

COVID-19 Destination Protocol Cyprus -21 May 21.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 587,5Kb)


Twitter

Facebook

Instagram

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Διαδικτυακής Πλατφόρμας C.O.M.E.

12o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Postdoctoral Fellow or Associate Research Scientist in Energy Economics and Policy

Postdoctoral Fellow in Energy/Transport Economics

Funded PhD position in Energy and Climate Policy

Cyprus Institute of Neurology and Genetics - Postgraduate Programs